พื้น คือ พื้นผิวด้านล่างของห้องหรือยานพาหนะ พื้นมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่พื้นดินในถ้ำ ไปจนถึงพื้นผิวที่มีหลายชั้นที่ทำขึ้้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พื้นอาจเป็นหิน ไม้ เหล็ก หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่สามารถรับน้ำหนักได้

พื้นโมเสกที่กรุงปารีส

โดยทั่วไปแล้ว พื้นจะมีรองพื้นรับและมีพื้นผิววัสดุตกแต่งที่ทำให้ง่ายต่อการเดิน ในอาคารสมัยใหม่ ใต้พื้นมักมีการเดินสายไฟฟ้า ท่อประปา และงานระบบต่าง ๆ พื้นยังสนองความต้องการทั้งด้านความปลอดภัย และในบางที่ก็ยึดตามกฎหมายอาคาร