เสียงกักเสียดแทรก เพดานแข็งปุ่มเหงือก ก้อง – ภาษาอื่น ๆ