เจ้าชายลุยส์ แฟร์ดีนันด์ แห่งปรัสเซีย (1944–1977) – ภาษาอื่น ๆ