หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในพุทธทศวรรษ 2510 – ภาษาอื่น ๆ