หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 958 – ภาษาอื่น ๆ