หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 793 – ภาษาอื่น ๆ