หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 788 – ภาษาอื่น ๆ