หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2264 – ภาษาอื่น ๆ