หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2020 – ภาษาอื่น ๆ