หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2012 – ภาษาอื่น ๆ