หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2007 – ภาษาอื่น ๆ