หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1942 – ภาษาอื่น ๆ