หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1925 – ภาษาอื่น ๆ