หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1839 – ภาษาอื่น ๆ