หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1980 – ภาษาอื่น ๆ