หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1920


◄◄ | บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 20 | ►►
190-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990

บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1920 (พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2472)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1920