หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1950 - ภาษาอื่น ๆ