หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1950 – ภาษาอื่น ๆ