หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1890 – ภาษาอื่น ๆ