หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1830


◄◄ | บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 19 | ►►
180-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890

บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1830 (พ.ศ. 2373 - พ.ศ. 2382)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1830