หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1840 – ภาษาอื่น ๆ