หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1590 – ภาษาอื่น ๆ