หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1560


◄◄ | บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 16 | ►►
150-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590

บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1560 (พ.ศ. 2103 - พ.ศ. 2112)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1560