หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1440 – ภาษาอื่น ๆ