รหัสสถาบันสถิติศาสตร์และเศรษฐศึกษาแห่งชาติ (ฝรั่งเศส) - ภาษาอื่น ๆ