กีฬาเปโลตาบาสก์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1968 – ภาษาอื่น ๆ