กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 – ภาษาอื่น ๆ