ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* 7 กันยายน ค.ศ. 1930 – 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1934: เคานต์แห่งแอโน (His Royal Highness The Count of Hainaut)
* 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1934 – 10 สิงหาคม ค.ศ. 1950: ดยุกแห่งบราบันต์ (His Royal Highness The Duke of Brabant)
* 10 สิงหาคม ค.ศ. 1950 – 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1951: พรินซ์รอยัลสมเด็จพระราชกุมาร ดยุกแห่งบราบันต์ (His Royal Highness The Prince Royal, Duke of Brabant)
* 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 – 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1993: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม (His Majesty The King of the Belgians)
 
334

การแก้ไข