ผลต่างระหว่างรุ่นของ "The Young Person’s Guide to the Orchestra"

{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
({{ไม่เป็นสารานุกรม}})
{{เก็บกวาด}}
{{ชื่ออังกฤษ}}
{{ตรวจแก้รูปแบบ}}
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
 
'''The Young Person’s Guide to the Orchestra - Variations and Fugue on a theme by Purcell Op. 34 (1946)''' by Benjamin Britten (1913-1976)
 
หนึ่งในผลงานเพลง Orchestra ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ฟังรุ่นเยาว์ซึ่งประพันธ์โดย Benjamin Britten มีชื่อว่า The Young Person’s Guide to the Orchestra - Variations and Fugue on a theme by Purcell Op. 34 โดยการใช้ทำนองหลักของ Purcell’s จากบทเพลงAbdelazer (The Moor’s Revenge) ซึ่งเริ่มต้นและจบลงด้วยการ overview ของเครื่องดนตรี Orchestra ทั้งหมด สอดแทรกด้วยการสาธิตความสามารถของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ผลงานชิ้นนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักประพันธ์เพลง และจัดเป็น 1 ใน 3 ผลงานเพลงยอดนิยม ที่ถูกนำมาใช้สำหรับสอนวิชาดนตรีให้กับเยาวชน ร่วมกันกับอีก 2 บทเพลงคือ Saint-Saëns' The Carnival of the Animals และ Prokofiev's Peter and the Wolf.
 
== ประวัติ ==
 
Britten ทำงานให้กับ Crown Film Unit ที่ๆซึ่งเขาได้ประพันธ์บทเพลง The Young Person’s Guide to the Orchestra - Variations and Fugue on a theme by Purcell Op. 34 สำหรับภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Instruments of the Orchestra ซึ่งบริการงานโดย BBC เพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิชาดนตรีสำหรับเยาวชน เขาเริ่มต้นแต่งบทเพลงนี้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ปี 1945 จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของคืนก่อนวันปีใหม่ ถึงแม้ว่าภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้ออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปี 1946 ภายใต้การแสดงโดยวง London Symphony Orchestra ภายใต้การควบคุมวงและบรรยายโดย Malcolm Sargent ผลงานชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อ 15 ตุลาคม 1946 ภายใต้การแสดงของวง Liverpool Philharmonic Orchestra ควบคุมวงโดย Malcolm Sargent และมี Eric Crozier เป็นผู้บรรยาย ผู้บรรยายมีหน้าที่พรรณาบทบาทและลักษณะเด่นของเครื่องดนตรี Orchestra ในแต่ละส่วน ซึ่งจะแสดงออกด้วยการแสดงความสามารถอย่างหลากหลายด้วยผลงานของ Britten ผลงานชิ้นนี้เป็นที่นิยมและได้รับการแสดงซ้ำอย่างสม่ำเสมอโดยปราศจากผู้บรรยายที่จะต้องแนะนำเครื่องดนตรีให้กับผู้ฟังเพื่อที่จะได้รู้จักกับเครื่องดนตรีของวง orchestra อีกต่อไป
 
บทบรรยายถูกแต่งขึ้นโดยเพื่อนของ Britten ที่ชื่อว่า Eric Crozier เพื่อที่จะให้ถูกบอกเล่าโดยผู้ควบคุมวงหรือผู้บอกเล่าต่างหาก ตลอดระยะเวลาของการแสดง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Britten ได้แต่งเพลงนี้ไว้ 2 แบบ คือแบบมีผู้บรรยายและแบบไม่มีผู้บรรยาย แต่แบบที่ไม่มีผู้บรรยายกลับได้รับความนิยมมากกว่าแบบที่มีผู้บรรยาย
ผู้ประพันธ์ ได้ประพันธ์แต่ละส่วนของบทเพลง ได้อย่างพิเศษที่สุดเพื่อที่จะแนะนำ ให้ผู้ฟังได้รู้จักกับเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงสำหรับบทเพลงออร์เครสตรา โดยมีผู้เล่น 4 ส่วน
 
1.# ส่วนของเครื่องสาย STRINGS
2.# ส่วนของเครื่องเป่าลมไม้ WOODWIND
3.# ส่วนของเครื่องเป่าทองเหลือง BRASS
4.# ส่วนของเครื่องประกอบจังหวะ PERCUSSION
 
2.ส่วนของเครื่องเป่าลมไม้ WOODWIND
 
== เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง ==
3.ส่วนของเครื่องเป่าทองเหลือง BRASS
* Piccolo
 
2* 2 Flutes
4.ส่วนของเครื่องประกอบจังหวะ PERCUSSION
2* 2 Oboes
 
2* 2 Clarinets in B flat and A
 
2* 2 Bassoons
เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง
4* 4 Horns in F
 
2* 2 Trumpets in C
Piccolo
3* 3 Trombones
 
* Tuba
2 Flutes
* Percussion (Timpani, Bass Drum, Cymbals, Tambourine, Triangle, Side Drum, Chinese Block, Xylophone, Castanets, Tom-Tom, Whip)
 
* Harp
2 Oboes
* Strings
 
2 Clarinets in B flat and A
 
2 Bassoons
 
4 Horns in F
 
2 Trumpets in C
 
3 Trombones
 
Tuba
 
Percussion (Timpani, Bass Drum, Cymbals, Tambourine, Triangle, Side Drum, Chinese Block, Xylophone, Castanets, Tom-Tom, Whip)
 
Harp
 
Strings
 
== โครงสร้างของบทเพลง ==
 
Variation A: Presto
Piccolo and Flute
Variation B: Lento
Oboes/Cor Anglais
Variation C: Moderato
Clarinets
Variation D: Allegro alla marcia
Bassoons
Variation E: Brillante: alla polacca
Violins
Variation F: Meno mosso
Violas
Variation G: -
Cellos
Variation H: Cominciando lento ma poco a poco accel. al Allegro
Double Basses
Variation I: Maestoso
Harp
Variation J: L'istesso tempo
Horns
Variation K: Vivace
Trumpets
Variation L: Allegro pomposo
Trombones and tuba
Variation M: Moderato
Percussion
Fugue: Allegro molto
72,395

การแก้ไข