ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะจังหวัด]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะหัน]]
32,576

การแก้ไข