ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากดทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลในคลองบางปลากด
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกลือทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนทั้งตำบล
3,355

การแก้ไข