ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ละครเวที ===
*พ.ศ.2485-2497: นักแสดงละครเวทีที่ได้รับความนิยมมาก
 
*พ.ศ. 2485 : [[วนิดา]] รับบท วนิดา
*พ.ศ. 2490 : ลานอโศก
*พ.ศ. 2495 : คุณหญิงพวงแข
*พ.ศ. 2496 : ล่องอเวจี([[สาวเวียงฟ้า]]) รับบทเป็น ฟ้างาม/ฟองจันทร์
ฯลฯ
 
=== ภาพยนตร์ ===
593

การแก้ไข