ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระตา"

เพิ่มขึ้น 18 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|2= เจ้าอุปราชนอง ([[เจ้าปางคำ]]) แห่งนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
|3= พระราชนัดดาในพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช
|4= แสนทิพย์นาบัว สามัญชนเชื้อสายชาวไทพวน
|5= พระมเหสี เชื้อสายชาวเมืองเว้ (เวียดนาม)
|6= พระราชโอรสในพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช
|7= พระชายา
292

การแก้ไข