ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชเว ย็อง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 เดือนที่ผ่านมา
Taomeja ย้ายหน้า ชอยยัง ไปยัง ชเวยอง: เรียกชื่อให้ถูกต้อง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Taomeja ย้ายหน้า ชอยยัง ไปยัง ชเวยอง: เรียกชื่อให้ถูกต้อง)
72

การแก้ไข