ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
| colors = {{color box|#BF00FF}}{{color box|yellow}} [[ม่วง]]-[[เหลือง]]
| affiliation = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 <br> [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] <br> [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| free = ปญฺญา นรานํ รตฺนํ <br> (ปัญญา คือ แก้วของนรชน)
| free_label = คติพจน์
| website = https://sites.google.com/mtddankhuntod.ac.th/mtdankhunthod/home?authuser=0
}}
4,410

การแก้ไข