ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟบ้านไผ่"

| รถท้องถิ่น || 416 || [[สถานีอุดรธานี|อุดรธานี]] || || || [[สถานีนครราชสีมา|นครราชสีมา]] || || งดให้บริการ
|}
*{{Geolinks-bldg|17.8532305|74.20969}}{{รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ}}
==อ้างอิง==
*{{Geolinks-bldg|17.8532305|74.20969}}{{รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ}}
1,502

การแก้ไข