ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2439 เป็นเจ้าพระยา
* พ.ศ. 2441 นายพลโท <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/026/279_1.PDF พระราชทานสัญญาบัตรทหาร] </ref>
* 30 มิถุนายน พ.ศ. 2453 - มรรคนายก [[วัดเทพากร (วัดมอญกรุงเทพมหานคร)|วัดท้าวเทพากร]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/574.PDF พระราชทานสัญญาบัตรมรรคนายก]</ref>
* 20 สิงหาคม พ.ศ. 2454 - มหาอำมาตย์เอก (นอกราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ)<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1022.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตราธิการ (หน้า 1026)] </ref>
* 28 ธันวาคม พ.ศ. 2461 นายหมวดเอก<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/2727.PDF พระราชทานยศเสือป่า (หน้า 2737)] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม