ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จินต์ วิภาตะกลัศ"

เพิ่มขึ้น 459 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
 
{{ม.ว.ม.|2532}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/214/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒</ref>
{{ป.ช.|2530}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/247/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐</ref>
{{ส.ช.2/2|2513}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/097/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน], เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๙, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๓</ref>
 
== อ้างอิง ==
11,749

การแก้ไข