จินต์ วิภาตะกลัศ

ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์

จินต์ วิภาตะกลัศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่สมรส ดารัตน์ วิภาตะกลัศ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยดุ๊ก

ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ เคยรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2534[1] และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534[2] ภาหลังจากเกษียณอายุราชการจึงมารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541

สมรสกับนางดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาฝ่ายบริหาร

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ทำเนียบเจ้าเมืองและผู้ว่า - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-02-08. สืบค้นเมื่อ 2017-03-02.
  2. ทำเนียบรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่[ลิงก์เสีย]