ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคออโรซีเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หน่วยชั้นหิน = ระบบ
| เสนอครั้งแรกโดย =
| ความเป็นทางการของช่วงเวลากาล = ทางการ
| คำนิยามขอบล่าง = กำหนดตามลำดับเวลา
| ตำแหน่งขอบล่าง_GSSP = N/A