ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โจเซฟ สตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| predecessor = [[วยาเชสลาฟ โมโลตอฟ]]<br/>(ในฐานะ[[Responsible Secretary of the Communist Party of the Soviet Union|เลขาธิการผู้เชื่อถือได้]])
| successor = [[เกออร์กี มาเลนคอฟ]] ({{nowrap|''[[โดยพฤตินัย]]''}}){{efn|After Stalin's death, Georgy Malenkov succeeded him as both [[head of government]] and the highest-ranking member of the [[Secretariat of the Communist Party of the Soviet Union|party apparatus]].}}
| office2 = [[Chairman of the Council of People's Commissars of the Soviet Union|ประธานสภาผู้ตรวจการประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต]]
| term_start2 = {{start date|1941|5|6}}
| term_end2 = {{end date|1946|3|15}}
| successor2 = ''ยุบตำแหน่ง''
| office3 = [[นายกรัฐมนตรีสหภาพโซเวียต|ประธานคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียต]]
| president3 = [[มีฮาอิล คาลีนิน]]<br/>[[Nikolayนีโคไล Shvernik|นิโคไล เชเวนิกชเวียร์นิค]]
| 1blankname3 = [[First Deputy Premier of the Soviet Union|รองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่ง]]
| 1namedata3 = {{plainlist|
* [[Nikolai Voznesensky|นีโคไล โวซเนสเซนสกีวอซเนียซ์เซนสกี]]
* [[วยาเชสลาฟ โมโลตอฟ]]
* [[Nikolai Bulganin|นีโคไล บูกานินบุลกานิน]]
}}
| term_start3 = {{start date|1946|3|15}}
| death_place = [[Kuntsevo Dacha|คุชเซโวดาซา]], มอสโก, สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย, สหภาพโซเวียต
| death_cause = [[Intracerebral hemorrhage|Cerebral hemorrhage]]
| resting_place = {{ubl|[[Lenin's Mausoleum|สุสานฝังศพเลนิน]], มอสโก (9 มีนาคม ค.ศ. 1953 – 31 ตุลาคม ค.ศ. 1961)|[[Kremlin Wall Necropolis|สุสานกำแพงเครมลิน]], มอสโก (ตั้งแต่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1961)}}
| party = {{ubl|[[พรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย]] (ค.ศ. 1898–1903)|พรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย ([[บอลเชวิค]]) (ค.ศ. 1903–1918)|[[พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต]] (ค.ศ. 1918–1953)}}
| spouse = {{plainlist|