ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องครักษ์ยี่สิบแปดนายของปันฟีลอฟ"

 
* นีโคไล เบียลาเยฟ <small>(เกิด ค.ศ. 1911)</small>
* กรีโกรี เบียซ์รอดนีฮ <small>(เกิด ค.ศ. 1909)</small>
* ยาคอ บอนดาเรนโค <small>(เกิด ค.ศ. 1905)</small> — ตามเอกสารของโรงพยาบาล เขาได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม และเสียชีวิตในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1941<ref>[https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2014592 Information from the report on irrecoverable losses form [[OBD Memorial]]</ref><ref>[https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76395334 Information from the medical document from [[OBD Memorial]]</ref><ref>[https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1910693726&p=2 Information from the card catalog from [[OBD Memorial]]</ref><ref>{{Cite web|title=Бондаренко Яков Александрович|url=http://www.donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=813|website=Герои Дона : биобиблиографический справочник|publisher=ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека"|language=ru}}</ref>
* ปิออตร์ ดูตอฟ <small>(เกิด 6 สิงหาคม ค.ศ. 1916)</small>
* ปิออตร์ เยมซอฟ <small>(เกิด 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1909)</small>