ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:RidJasper/ทดลองเขียน1"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ชัง ว็อน-ย็องเกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2004 ที่ [[Ichon-dong]] [[Yongsan District|Yongsangu]] [[โซล]]<ref>{{Cite web|title=아이즈원 장원영 : 네이버 통합검색|url=https://m.search.naver.com/search.naver?query=%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%A6%88%EC%9B%90+%EC%9E%A5%EC%9B%90%EC%98%81&where=m&sm=mob_hty.idx&qdt=1#api=?where=bridge&ptype=chi&sm=mtb_etc&query=%25EC%2595%2584%25EC%259D%25B4%25EC%25A6%2588%25EC%259B%2590%2520%25EC%259E%25A5%25EC%259B%2590%25EC%2598%2581&tab_prs=csa&col_prs=csa&format=text&tab=profile&nqx_theme=%257B%2522theme%2522%253A%257B%2522main%2522%253A%257B%2522name%2522%253A%2522people_star%2522%252C%2522os%2522%253A%25228720865%2522%252C%2522pkid%2522%253A%25221%2522%257D%257D%257D&_lp_type=cm|access-date=May 29, 2021|website=m.search.naver.com|language=ko}}</ref> ครอบครัวของเธอประกอบด้วย พ่อ แม่ และพี่สาว เมื่อตอนเป็นเด็ก เธอเข้าเรียนในโรงเรียนสอน[[ฟลูต]] [[เปียโน]] [[ไวโอลิน]] และ[[กีฬาว่ายน้ำ|ว่ายน้ำ]] รวมถึงเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เธอถูกแมวมองตามท้องถนนโดย[[สตาร์ชิปเอนเตอร์เทนเมนต์]] หลังจากเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพี่สาวของเธอ เธอเริ่มฝึกกับสตาร์ชิปเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือนก่อนเข้าร่วม''[[พรอดิวซ์โฟร์ตีเอต]]''
 
หลังจากเริ่มกิจกรรมกับ[[ไอซ์วัน]] ออฟเดอะเรคอร์ดได้ประกาศถึงความตั้งใจของว็อนย็องและพ่อแม่ของเธอที่จะเรียนที่บ้านในเดือนเมษายน 2019 โดยลาออกจากโรงเรียนมัธยม Yonggang และเข้ารับการสอบวัดคุณสมบัติ<ref>{{Cite web|date=April 12, 2019|title=아이즈원 장원영 13일 검정고시 응시...'음중' 불참|url=https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2019/04/227397/|access-date=May 29, 2021|website=스타투데이|language=ko}}</ref> เธอสอบผ่านด้วยคะแนนเต็มในวิชาภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์<ref>{{Cite web|date=May 4, 2019|title=장원영, 국영수 만점 받은 똑순이.."원래 꿈은 변호사"(아는 형님)|url=https://mksports.co.kr/view/2019/292008/|access-date=May 29, 2021|website=매일경제|language=ko}}</ref> ในปี 2020 เธอเข้าเรียนที่[[โรงเรียนศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซล]] ภาควิชาดนตรี{{citation needed|date=September 2021}}
 
== อาชีพ ==