ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ"

* ส่วนที่ 1 ถ้าเป็นรหัส 13 ตัว จะขึ้นต้นด้วยรหัสของ European Article Numbering-Uniform Code Council คือ 978 หรือ 979 (รหัส 10 ตัว จะไม่มีส่วนนี้)
* ส่วนที่ 2 รหัสประเทศ สำหรับประเทศไทยใช้ 974 (เต็มแล้ว) หรือ 616 (ใกล้เต็ม) หรือ 611 (เตรียมใช้)
* ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ เช่นสำนักพิมพ์[[นานมีบุ๊คส์]] ใช้ 472 (ภายใต้ 974) หรือ 04 (ภายใต้ 616)
* ส่วนที่ 4 รหัสชื่อเรื่อง เป็นลำดับของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากสำนักพิมพ์นั้น ๆ
* ส่วนที่ 5 [[เลขตรวจสอบ]] ใช้ตรวจในระบบคอมพิวเตอร์จากการคำนวณเลข 9 ตำแหน่ง ของส่วนที่ 2-4
131,032

การแก้ไข