ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฒนธรรมไทย"

เพิ่มขึ้น 61 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Rescuing 0 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8.1)
{{จัดรูปแบบ}}
'''วัฒนธรรมไทย''' ได้รับอิทธิพลหลักจากวัฒนธรรม [[ประเทศอินเดีย|อินเดีย]] [[จีน]] และ [[ขอม]] ตลอดจนวิญญาณนิยม [[ศาสนาพุทธ]] และ [[ศาสนาฮินดู]]
 
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ว่า "[[วัฒนธรรม]] หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน" ถึงแม้คำนิยามของวัฒนธรรมจะมีความครอบคลุม และหลากหลาย ก็ยังยังมีการเน้นมิติของ ความดีงาม และมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการ ควบคุม และ ครอบงำ สมาชิกในสังคม
 
ส่วนความหมายของวัฒนธรรมในทางสังคมวิทยานั้น หมายถึง ระบบความหมายและแบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมนั้นนั้นยึดถือและปฏิบัติ
5

การแก้ไข