ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ด้านล่างนี้เป็นรายพระนามและรายนามชื่อองคมนตรีในรัชกาลรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
 
{{colorbox|#adff2f}} องคมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
 
=== ประกาศแต่งตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492 ===
{| class="wikitable"
! style=|'''ลำดับ'''
! style=|'''รูป'''และชื่อ
! style=|เริ่มวาระ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/027/640.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)]</ref>
|'''รายนาม'''
! style=|สิ้นสุดวาระ
|'''เริ่มวาระ'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/027/640.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)]</ref>
! style=|หมายเหตุ
|'''สิ้นสุดวาระ'''
|- align=center
|'''สาเหตุการสิ้นสุดวาระ'''
|- 1
| '''1''' || [[ไฟล์:Prince Alongkod Prince_Alongkod_1.1.jpg|100center|67x67px]]พลโท || '''[[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์|พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ]]''' || [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]] || [[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2494]] ||ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
| 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492
|-
| 13 มีนาคม พ.ศ. 2494
|'''2'''
| ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
| width="20%" |[[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|100px]]
|- align=center
| width="30%" |'''[[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)|ศาสตราจารย์วิสามัญ พระยามานวราชเสวี]]'''
| 2
| width="20%" |[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]]
| [[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|center|61x61px]][[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]
| width="20%" |[[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]]
| 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492
| width="30%" |ลาออก
| 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
|-
| ลาออก
|'''3'''
|- align=center
|[[ไฟล์:Adun Adundetcharat.jpg|100px]]
| 3
|'''[[อดุล อดุลเดชจรัส|พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส]]'''
| [[ไฟล์:Adun_Adundetcharat.jpg|center|71x71px]]พลตำรวจเอก[[อดุล อดุลเดชจรัส]]
|[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]]
|[[ 29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]]
|ลาออก
|
|}
 
=== ประกาศแต่งตั้ง 8 เมษายน พ.ศ. 2495 ===
{| class="wikitable"
! style=|'''ลำดับ'''
! style=|'''รูป'''และชื่อ
! style=|เริ่มวาระ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/027/640.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)]</ref>
|'''รายนาม'''
! style=|สิ้นสุดวาระ
|'''เริ่มวาระ'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/027/640.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เป็น ประธานองคมนตรี , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระะองค์เจ้าวิวัฒนไชย , พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล , เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ , พระยามานวราชเสวี , พระยาศรีวิสารวาจา เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕)]</ref>
! style=|หมายเหตุ
|'''สิ้นสุดวาระ'''
|- align=center
|'''สาเหตุการสิ้นสุดวาระ'''
|- 1
| '''1''' || [[ไฟล์:Prince Alongkod Prince_Alongkod_1.1.jpg|100center|67x67px]] || '''พลโทเอก [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์]]''' || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]] ||[[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2495]]
| 8 เมษายน พ.ศ. 2495
|สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
| 19 ธันวาคม พ.ศ. 2495
|-
| สิ้นพระชนม์
|'''2'''
|- align=center
| width="20%" |[[ไฟล์:Prince Vivadhanajaya Jayanta.jpg|100px]]
| 2
| width="30%" |[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย]]
| [[ไฟล์:Prince_Vivadhanajaya_Jayanta.jpg|center|72x72px]][[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย]]
| width="20%" |[[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]]
| 8 เมษายน พ.ศ. 2495
| width="20%" |[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
| 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
| width="30%" |ลาออก
| ลาออก
|-
|- align=center
|'''3'''
| 3
|[[ไฟล์:Nakkhatra Mangala.jpg|100px]]
| [[ไฟล์:Nakkhatra_Mangala.jpg|center|66x66px]][[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล]]
|[[ 8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]]
|[[ 11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2496]]
| สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
|- align=center
|-
|''' 4'''
| [[ไฟล์:เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ _(จิตร _ _สงขลา) _ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย _(1982).jpg|100center|83x83px]][[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
| 8 เมษายน พ.ศ. 2495
|[[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
|[[8 เมษายน]]20 ตุลาคม [[พ.ศ. 2495]]2501
| ลาออก
|[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
|- align=center
|ลาออก
|- 5
| [[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|center|61x61px]][[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]
|'''5'''
| 8 เมษายน พ.ศ. 2495
|[[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|100px]]
| 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
|'''[[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]'''
| ลาออก
|[[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]]
|- align=center
|[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
| 6
|ลาออก
| [[ไฟล์:พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg|center|57x57px]]พันเอก [[พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]]
|-
| 8 เมษายน พ.ศ. 2495
|'''6'''
| 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
|'''[[ไฟล์:พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg|100px]]'''
| ลาออก
|[[พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)]]
|- align=center
|[[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]]
! colspan="5" | แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/029/617.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พ.ศ. 2496)]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/A/054/1236.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์))]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/045/753.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2500]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/A/023/121.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี]</ref>
|[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
|- align=center
|ลาออก
|- 1
| [[ไฟล์:เดช_สนิทวงศ์.jpg|center|60x60px]][[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/029/617.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พ.ศ. 2496)]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/A/054/1236.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์))]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/045/753.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2500]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/A/023/121.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี]</ref>
| 24 เมษายน พ.ศ. 2496
|-
| 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
|'''1'''
| ลาออก
|[[ไฟล์:เดช สนิทวงศ์.jpg|100px]]
|- align=center
|[[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
| 2
|[[24 เมษายน]] [[พ.ศ. 2496]]
| [[ไฟล์:เสนาณรงค์.jpg|center|59x59px]]พลเอก [[หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)]]
|[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
| 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
|ลาออก
| 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
|-
| ถึงแก่อสัญกรรม
|'''2'''
|- align=center
|[[ไฟล์:เสนาณรงค์.jpg|100px]]
| 3
|[[หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)]]
| [[ไฟล์:สส-ไล่ฮวด.jpg|center|68x68px]][[พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)]]
|[[14 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2498]]
|[[19 กรกฎาคม]]2 พฤษภาคม [[พ.ศ. 2498]]2500
| 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
| ลาออก
|-
|- align=center
|'''3'''
| 4
| [[ไฟล์:สส-ไล่ฮวด.jpg|100px]]
| [[ไฟล์:Ha_Sombatsiri.jpg|center|57x57px]][[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)]]
|[[2 พฤษภาคม]]21 มีนาคม [[พ.ศ. 2500]]2501
|[[ 20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
| ลาออก
|-
|'''4'''
|[[ไฟล์:Ha Sombatsiri.jpg|100px]]
|[[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
|[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]]
|ลาออก
|}
 
=== คณะองคมนตรี พ.ศ. 2502 ===
{| class="wikitable"
! style=|ลำดับ
|-
! style=|รูปและชื่อ
| '''ลำดับ''' || width="20%" | '''รูป''' || width="30%" | '''รายนาม''' || width="20%" | '''เริ่มวาระ'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/030/27.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี] พ.ศ. 2502</ref> || width="20%" | '''สิ้นสุดวาระ''' || width="30%" | '''สาเหตุการสิ้นสุดวาระ'''
! style=|เริ่มวาระ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/030/27.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี] พ.ศ. 2502</ref>
|-
! style=|สิ้นสุดวาระ
|'''1'''
! style=|หมายเหตุ
|[[ไฟล์:Prince Vivadhanajaya Jayanta.jpg|100px]]
|- align=center
|[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย]]
| 1
|[[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
| [[ไฟล์:Prince_Vivadhanajaya_Jayanta.jpg|center|72x72px]][[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย]]
|[[22 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2503]]
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
| 22 สิงหาคม พ.ศ. 2503
|-
| สิ้นพระชนม์
| rowspan="3" |'''2'''
|- align=center
| rowspan="3" |[[ไฟล์:เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg|100px]]
| rowspan="3" | 2
| rowspan="3" |[[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
| rowspan="3" | [[ไฟล์:เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ_(จิตร_ณ_สงขลา)_ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย_(1982).jpg|center|83x83px]][[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
|[[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
|[[27 พฤษภาคม]]24 กุมภาพันธ์ [[พ.ศ. 2506]]2502
| 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
|ลาออก
|- align=center
|-
|[[ 8 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2506]]
|[[ 9 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2506]]
|
|- align=center
|-
|[[ 14 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2506]]
|[[ 20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|
|- align=center
|-
|''' 3'''
| [[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|100center|61x61px]][[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|'''[[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]'''
|[[24 กุมภาพันธ์]]20 มิถุนายน [[พ.ศ. 2502]]2511
| ลาออก
|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|- align=center
|ลาออก
|- 4
| [[ไฟล์:พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg|center|57x57px]]พันเอก [[พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]]
|'''4'''
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|[[ไฟล์:พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg|100px]]
| 27 สิงหาคม พ.ศ. 2505
|[[พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)]]
| ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ[[สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ประเทศไทย)|สภาความมั่นคงแห่งชาติ]]
|[[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
|- align=center
|[[27 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2505]]
| 5
|ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ[[สภาความมั่นคงแห่งชาติ]]
| [[ไฟล์:เดช_สนิทวงศ์.jpg|center|60x60px]][[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
|-
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|'''5'''
| 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
|[[ไฟล์:เดช สนิทวงศ์.jpg|100px]]
| ลาออก
|[[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
|- align=center
|[[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
| 6
|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
| [[ไฟล์:สส-ไล่ฮวด.jpg|center|68x68px]][[พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)]]
|ลาออก
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|-
| 26 มีนาคม พ.ศ. 2511
|'''6'''
|[[ไฟล์:สส-ไล่ฮวด.jpg|100px]]
|[[พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)]]
|[[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2511]]
|
|- align=center
|-
|''' 7'''
| [[ไฟล์:Ha_Sombatsiri.jpg|center|57x57px]][[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[ไฟล์:Ha Sombatsiri.jpg|100px]]
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|[[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[24 กุมภาพันธ์]]6 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2502]]2525
| ถึงแก่อสัญกรรม
|[[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2525]]
|- align=center
|เสียชีวิตในตำแหน่ง
|-8
|พลเอก [[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|'''8'''
|7 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
|
|20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
|[[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|[[7 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2507]]
|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|ลาออก
|}
=== คณะองคมนตรี พ.ศ. 2511 ===
{| class="wikitable"
|- align=center
|-
! style=|ลำดับ
| '''ลำดับ''' || width="20%" | '''รูป''' || width="30%" | '''รายนาม''' || width="20%" | '''เริ่มวาระ'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/A/070/564.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี (ประกาศว่าองคมนตรีซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้ว เป็นองคมนตรีตามความในมาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑)]</ref> || width="20%" | '''สิ้นสุดวาระ''' || width="30%" | '''สาเหตุการสิ้นสุดวาระ'''
! style=|รูปและชื่อ
|-
! style=|เริ่มวาระ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/A/070/564.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง องคมนตรี (ประกาศว่าองคมนตรีซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้ว เป็นองคมนตรีตามความในมาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑)]</ref>
|'''1'''
! style=|สิ้นสุดวาระ
|[[ไฟล์:เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg|100px]]
! style=|หมายเหตุ
|[[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
|- align=center
|[[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2511]]
|1
|[[27 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|[[ไฟล์:เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ_(จิตร_ณ_สงขลา)_ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย_(1982).jpg|center|83x83px]][[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
|27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
|
|- align=center
|-
|'''2'''
|[[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|100center|61x61px]][[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]
|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
|'''[[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]'''
|[[3117 กรกฎาคม]]พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2511]]2514
|[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|
|- align=center
|-
|'''3'''
|[[ไฟล์:เดช _สนิทวงศ์.jpg|100center|60x60px]][[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
|[[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
|[[3117 กรกฎาคม]]พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2511]]2514
|[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|ลาออก
|- align=center
|-
|'''4'''
|[[ไฟล์:Ha_Sombatsiri.jpg|center|57x57px]][[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[ไฟล์:Ha Sombatsiri.jpg|100px]]
|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
|[[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[3117 กรกฎาคม]]พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2511]]2514
|[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|ลาออก
|- align=center
|-
|'''5'''
| [[ไฟล์:สส2-กำปั่น.jpg|100center|68x68px]]พลเอก [[หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)]]
|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
|[[หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)]]
|[[3120 กรกฎาคม]]มิถุนายน [[พ.ศ. 2511]]
|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|ลาออก
|- align=center
|-
|'''6'''
|พลเอก [[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|
|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
|[[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|[[3117 กรกฎาคม]]พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2511]]2514
|[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|ลาออก
|- align=center
|-
|'''7'''
|พลตรี [[หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)]]
|
|24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
|[[หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)]]
|[[2420 พฤศจิกายน]]มิถุนายน [[พ.ศ. 2509]]2511
|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|ลาออก
|- align=center
|-
| rowspan="2" |'''8'''
| rowspan="2" | [[ไฟล์:Sanya Dharmasakti Sanya_Dharmasakti_1974 _(cropped).jpg|100center|75x75px]][[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
| rowspan="2" |[[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|[[1820 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|ลาออก
|- align=center
|-
|[[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2511]]
|[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|ลาออก
|- align=center
|-
! colspan="65" |แต่งตั้งเพิ่มเติม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/012/70.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2503]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/A/063/4.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก หลวงสุรณรงค์)]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/A/107/1.PDF ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี (พลตรี หม่อมราชวงศ์ถวัลย์ศักดิ์)]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/A/055/83.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสัญญา ธรรมศักดิ์)]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/117/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล)]</ref>
|- align=center
|-
|'''1'''
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG|100center|69x69px]][[หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล]]
|1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
|[[หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล]]
|[[117 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|ลาออก
|}
=== คณะองคมนตรี พ.ศ. 2515 ===
{| class="wikitable"
|- align=center
|-
! style=|ลำดับ
| '''ลำดับ''' || width="20%" | '''รูป''' || width="30%" | '''รายนาม''' || width="20%" | '''เริ่มวาระ'''<ref name=":0">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/198/255.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง คณะองคมนตรี (จำนวน ๙ ราย)]</ref> || width="20%" | '''สิ้นสุดวาระ''' || width="30%" | '''สาเหตุการสิ้นสุดวาระ'''
! style=|รูปและชื่อ
|-
! style=|เริ่มวาระ<ref name=":0">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/198/255.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง คณะองคมนตรี (จำนวน ๙ ราย)]</ref>
|'''1'''
! style=|สิ้นสุดวาระ
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG|100px]]
! style=|หมายเหตุ
|[[หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล]]
|- align=center
|[[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]]
|1
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG|center|69x69px]][[หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล]]
|1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|
|- align=center
|-
|'''2'''
|[[ไฟล์:เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ _(จิตร _ _สงขลา) _ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย _(1982).jpg|100center|83x83px]][[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
|15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
|[[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]]
|[[1525 ธันวาคม]]กันยายน [[พ.ศ. 2515]]2519
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2519]]
|- align=center
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|-3
|[[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|center|61x61px]][[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]
|'''3'''
|15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
|[[ไฟล์:พระยามานวราชเสวี.jpg|100px]]
|7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
|'''[[พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)]]'''
|[[15 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]]
|[[7 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
|
|-
|'''4'''
|[[ไฟล์:เดช สนิทวงศ์.jpg|100px]]
|[[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
|[[15 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]]
|[[7 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
|ไปดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
|-
|'''5'''
|[[ไฟล์:Ha Sombatsiri.jpg|100px]]
|[[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|[[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|
|- align=center
|-
|4
|'''6'''
|[[ไฟล์:เดช_สนิทวงศ์.jpg|center|60x60px]][[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์]]
| [[ไฟล์:สส2-กำปั่น.jpg|100px]]
|15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
|[[หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)]]
|[[57 กุมภาพันธ์]]ตุลาคม [[พ.ศ. 2503]]2517
|ดำรงตำแหน่ง[[รายพระนามและชื่ออภิรัฐมนตรีและองคมนตรีไทย|ประธานองคมนตรี]]
|[[7 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
|- align=center
|5
|[[ไฟล์:Ha_Sombatsiri.jpg|center|57x57px]][[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|
|- align=center
|-
|6
|'''7'''
| [[ไฟล์:สส2-กำปั่น.jpg|center|68x68px]]พลเอก [[หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)]]
|5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
|7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
|
|- align=center
|[[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|7
|[[7 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2507]]
|พลเอก [[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|7 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|
|- align=center
|-
|'''8'''
|[[ไฟล์:Sanya Dharmasakti Sanya_Dharmasakti_1974 _(cropped).jpg|100center|75x75px]][[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
|[[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2511]]
|14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
|กราบบังคมทูลลาไปดำรงตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรี]]
|}
 
=== ประกาศแต่งตั้ง 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 ===
{| class="wikitable"
|- align=center
|-
! style=|ลำดับ
| '''ลำดับ''' || width="20%" | '''รูป''' || width="30%" | '''รายนาม''' || width="20%" | '''เริ่มวาระ'''<ref name=":0" /> || width="20%" | '''สิ้นสุดวาระ''' || width="30%" | '''สาเหตุการสิ้นสุดวาระ'''
! style=|รูปและชื่อ
|-
! style=|เริ่มวาระ<ref name=":0" />
|'''1'''
! style=|สิ้นสุดวาระ
|[[ไฟล์:Ha Sombatsiri.jpg|100px]]
! style=|หมายเหตุ
|[[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|- align=center
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|1
|[[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2525]]
|[[ไฟล์:Ha_Sombatsiri.jpg|center|57x57px]][[พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)]]
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
|
|- align=center
|-
|'''2'''
|พลเอก [[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|[[หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร)]]
|[[2618 มีนาคม]]มกราคม [[พ.ศ. 2518]] 2529
|[[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2529]]
|ถึงแก่อสัญกรรม
|- align=center
|-
|'''3'''
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG|100center|69x69px]][[หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล]]
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|[[หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล]]
|10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529<ref name=":1">[http://oldwebsite.ohm.go.th/privy/content.php?cg_id=558&cg_name=%C3%D2%C2%B9%D2%C1%A4%B3%D0%CD%A7%A4%C1%B9%B5%C3%D5 รายพระนาม/รายนามองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๙๒ - )]</ref>
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|[[10 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2529]]<ref name=":1">[http://oldwebsite.ohm.go.th/privy/content.php?cg_id=558&cg_name=%C3%D2%C2%B9%D2%C1%A4%B3%D0%CD%A7%A4%C1%B9%B5%C3%D5 รายพระนาม/รายนามองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๙๒ - )]</ref>
|สิ้นชีพิตักษัย
|- align=center
|-
|'''4'''
|[[ไฟล์:Sanya Dharmasakti Sanya_Dharmasakti_1974 _(cropped).jpg|100center|75x75px]][[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|[[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|[[265 มีนาคม]]ธันวาคม [[พ.ศ. 2518]]
|ดำรงตำแหน่ง[[รายพระนามและชื่ออภิรัฐมนตรีและองคมนตรีไทย|ประธานองคมนตรี]]
|[[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|- align=center
|ไปดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
|-5
|'''5'''
|
|[[ประกอบ หุตะสิงห์]]
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|[[28 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2537]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|- align=center
|-
|'''6'''
|[[ไฟล์:อรรถสิทธิ์ _สิทธิสุนทร.jpg|100center|68x68px]]พลตำรวจตรี[[อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร]]
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|[[อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร]]
|[[2616 มีนาคม]]กันยายน [[พ.ศ. 2518]]2541
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2541]]
|- align=center
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|-7
|'''7'''
|
|[[จินตา บุณยอาคม]]
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|[[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2530]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|- align=center
|-
|'''8'''
|[[ไฟล์:Chakrapanpensiri-young.jpg|100center|76x76px]][[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ]]
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ]]
|[[2613 มีนาคม]]ตุลาคม [[พ.ศ. 2518]]2536
|สิ้นพระชนม์
|[[13 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2536]]
|- align=center
|สิ้นพระชนม์ในตำแหน่ง
|-9
|[[ไฟล์:กิตติ_สีหนนทน์.jpg|center|76x76px]][[กิตติ สีหนนทน์]]
|'''9'''
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|[[ไฟล์:กิตติ สีหนนทน์.jpg|100px]]
|24 มกราคม พ.ศ. 2527
|[[กิตติ สีหนนทน์]]
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|- align=center
|[[24 มกราคม]] [[พ.ศ. 2527]]
|10
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|[[ไฟล์:จรูญพันธุ์_อิศรางกูร_ณ_อยุธยา.jpg|center|71x71px]][[จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]]
|-
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|'''10'''
|12 สิงหาคม พ.ศ. 2534
|[[ไฟล์:จรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.jpg|100px]]
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]]
|- align=center
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|11
|[[12 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2534]]
|[[ไฟล์:จิรายุ_นพวงศ์.jpg|center|63x63px]]ร้อยเอก [[หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|26 มีนาคม พ.ศ. 2518
|-
|7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
|'''11'''
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[ไฟล์:จิรายุ นพวงศ์.jpg|100px]]
|- align=center
|[[หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/261/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก สำราญ แพทยกุล เป็นองคมนตรี นายเชาวน์ ณศิลวันต์ เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ )]</ref>
|[[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|- align=center
|[[7 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]]
|1
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|[[ไฟล์:พล.อ.สำราญ.jpg|center|64x64px]]พลเอก[[สำราญ แพทยกุล]]
|-
|19 ธันวาคม พ.ศ. 2518
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/261/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลเอก สำราญ แพทยกุล เป็นองคมนตรี นายเชาวน์ ณศิลวันต์ เป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ )]</ref>
|24 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
|-
|ถึงแก่อสัญกรรม
|'''1'''
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|[[ไฟล์:พล.อ.สำราญ.jpg|100px]]
|2
|[[สำราญ แพทยกุล]]
||[[เชาวน์ ณศีลวันต์]]
|[[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|[[2419 กรกฎาคม]]ธันวาคม [[พ.ศ. 2529]]2518
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|ลาออก
|-
|- align=center
|'''2'''
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/132/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)]</ref>
||
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|[[เชาวน์ ณ ศีลวันต์]]
|1
|[[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|[[ไฟล์:Tanin2011.jpg|center|80x80px]][[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|15 ธันวาคม พ.ศ. 2520
|ลาออกจากตำแหน่ง
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|-
|ลาออก
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/132/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)]</ref>
|- align=center
|-
|2
|'''1'''
|[[ไฟล์:Tanin2011.jpg|100px]]
|[[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
|[[15 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2520]]
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-
|'''2'''
|
|[[กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา]]
|[[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2522]]
|[[12 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2539]]
|ถึงแก่อสัญกรรม
|- align=center
|-
|'''3'''
|[[ไฟล์:Usni pramojUsni_pramoj.jpg|100center|63x63px]][[หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช]]
|3 มีนาคม พ.ศ. 2527
|[[หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช]]
|[[36 มีนาคม]]ธันวาคม [[พ.ศ. 2527]]2559
|ลาออก
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|- align=center
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-4
|[[ไฟล์:Chitti_Tingsabadh.jpg|center|79x79px]][[จิตติ ติงศภัทิย์]]
|'''4'''
|[[ไฟล์:Chitti Tingsabadh.jpg|100px]]
|[[จิตติ ติงศภัทิย์]]
|3 มีนาคม พ.ศ. 2527
|3 มีนาคม พ.ศ. 2538
|ถึงแก่อสัญกรรม
|- align=center
|-
|'''5'''
|[[ไฟล์:กำธน _สินธวานนท์.jpg|100center|63x63px]]นาวาอากาศตรี[[กำธน สินธวานนท์]]
|28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
|[[กำธน สินธวานนท์]]
|[[286 พฤศจิกายน]]ธันวาคม [[พ.ศ. 2530]]2559
|ลาออก
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|- align=center
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-6
|[[ไฟล์:Prem_Tinsulanonda_(Cropped).jpg|center|68x68px]]พลเอก[[เปรม ติณสูลานนท์]]
|'''6'''
|23 สิงหาคม พ.ศ. 2531
|[[ไฟล์:Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg|100px]]
|4 สิงหาคม พ.ศ. 2541
|[[เปรม ติณสูลานนท์]]
|ดำรงตำแหน่ง[[รายพระนามและชื่ออภิรัฐมนตรีและองคมนตรีไทย|ประธานองคมนตรี]]
|[[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
|- align=center
|[[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2541]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/231/1262.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา , นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี)]</ref>
|ไปดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
|- align=center
|-
|1
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/231/1262.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา , นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี)]</ref>
|[[ไฟล์:จุลนภ_สนิทวงศ์_ณ_อยุธยา.jpg|center|66x66px]][[จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]
|-
|24 ธันวาคม พ.ศ. 2534
|'''1'''
|29 กันยายน พ.ศ. 2549
|[[ไฟล์:จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.jpg|100px]]
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]
|- align=center
|[[24 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2534]]
|2
|[[29 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
|[[ไฟล์:Siddhi_Savetsila_(1980).jpg|center|frameless|67x67px]]พลอากาศเอก[[สิทธิ เศวตศิลา]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|24 ธันวาคม พ.ศ. 2534
|-
|5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
|'''2'''
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[ไฟล์:Siddhi Savetsila (1980).jpg|frameless|133x133px]]
|- align=center
|[[สิทธิ เศวตศิลา]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|[[24 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2534]]
|- align=center
|[[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2558]]
|1
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|-
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|-
|'''1'''
|
|[[หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร]]
|[[9 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|[[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|-
|'''2'''
|[[ไฟล์:คุณณิชชา _เต็งประวัติ _เล _บริษัททีแอลเทรดวินด์.jpg|100center|50x50px]]พลเอก[[พิจิตร กุลละวณิชย์]]
|13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
|[[พิจิตร กุลละวณิชย์]]
|[[136 กรกฎาคม]]ธันวาคม [[พ.ศ. 2536]]2559
|ลาออก
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-3
||[[อำพล เสนาณรงค์]]
|'''3'''
|9 กันยายน พ.ศ. 2537
||
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|[[อำพล เสนาณรงค์]]
|ลาออก
|[[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2537]]
|- align=center
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|4
|ลาออกจากตำแหน่ง
|[[ไฟล์:จำรัส_เขมะจารุ.jpg|center|63x63px]][[จำรัส เขมะจารุ]]
|-
|15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
|'''4'''
|14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
|[[ไฟล์:จำรัส เขมะจารุ.jpg|100px]]
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[จำรัส เขมะจารุ]]
|- align=center
|[[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2537]]
|5
|[[14 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2558]]
|[[ไฟล์:ทวีสันต์_ลดาวัลย์.jpg|center|frameless|50x50px]][[หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|3 ตุลาคม พ.ศ. 2538
|-
|7 เมษายน&nbsp;พ.ศ. 2549
|'''5'''
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[ไฟล์:ทวีสันต์ ลดาวัลย์.jpg|frameless|100x100px]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|[[หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์]]
|6
|[[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2538]]
||[[หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล]]
|[[7 เมษายน]]&nbsp;[[พ.ศ. 2549]]
|7 สิงหาคม พ.ศ. 2540
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|-
|ลาออก
|'''6'''
|- align=center
||
|7
|[[หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล]]
|[[ไฟล์:Sanya_Dharmasakti_1974_(cropped).jpg|center|75x75px]][[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|[[7 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|[[64 ธันวาคม]]กันยายน [[พ.ศ. 2559]]2541
|6 มกราคม พ.ศ. 2545<ref name=":1" />
|ลาออกจากตำแหน่ง
|ถึงแก่อสัญกรรม
|-
|- align=center
|'''7'''
|8
|[[ไฟล์:Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg|100px]]
|[[ไฟล์:ศักดา_โมกขมรรคกุล.jpg|center|frameless|63x63px]][[ศักดา โมกขมรรคกุล]]
|[[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
|[[46 กันยายน]] [[มกราคม&nbsp;พ.ศ. 2541]]2542
|20 กุมภาพันธ์&nbsp;พ.ศ. 2550
|[[6 มกราคม]] [[พ.ศ. 2545]]<ref name=":1" />
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|- align=center
|-
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/067/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายเกษม วัฒนชัย, นายพลากร สุวรรณรัฐ)]</ref>
|'''8'''
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|[[ไฟล์:ศักดา โมกขมรรคกุล.jpg|frameless|125x125px]]
|1
|[[ศักดา โมกขมรรคกุล]]
|[[ไฟล์:ศ.นพ.เกษม_วัฒนชัย.jpg|center|61x61px]][[เกษม วัฒนชัย]]
|[[6 มกราคม]]&nbsp;[[พ.ศ. 2542]]
|18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
|[[20 กุมภาพันธ์]]&nbsp;[[พ.ศ. 2550]]
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|ลาออก
|-
|- align="center" bgcolor="adff2f"
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/067/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายเกษม วัฒนชัย, นายพลากร สุวรรณรัฐ)]</ref>
|-2
||[[พลากร สุวรรณรัฐ]]
|'''1'''
|18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
|[[ไฟล์:ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย.jpg|100px]]
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|[[เกษม วัฒนชัย]]
|ลาออก
|[[18 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2544]]
|- align=center
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|ลาออกจากตำแหน่ง
|- align=center
|-
|1
|'''2'''
|[[ไฟล์:สวัสดิ์_วัฒนายากร_0001.jpg|center|frameless|62x62px]][[สวัสดิ์ วัฒนายากร]]
||
|18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
|[[พลากร สุวรรณรัฐ]]
|[[1813 กรกฎาคม]]มีนาคม [[พ.ศ. 2544]]2555
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-2
|[[ไฟล์:Surayud_cropped_2007.jpg|center|86x86px]]พลเอก[[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|-
|'''1'''
|[[ไฟล์:สวัสดิ์ วัฒนายากร 0001.jpg|frameless|125x125px]]
|[[สวัสดิ์ วัฒนายากร]]
|[[18 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|[[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2555]]
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|-
|'''2'''
|[[ไฟล์:Surayud cropped 2007.jpg|100px]]
|[[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]]
|14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
|ดำรงตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรี]]
|- align=center
|-
! colspan="65" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154698.PDF <nowiki>พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี [นายสันติ ทักราล และ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์]</nowiki>]</ref>
|- align=center
|-
|'''1'''
|[[ไฟล์:สันติ _ทักราล.jpg|125center|63x12563px]][[สันติ ทักราล]]
|15 มีนาคม พ.ศ. 2548
|[[สันติ ทักราล]]
|[[1529 มีนาคม]]เมษายน [[พ.ศ. 2548]]2554
|ถึงแก่อสัญกรรม
|[[29 เมษายน]] [[พ.ศ. 2554]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
|-2
||พลเรือเอก[[ชุมพล ปัจจุสานนท์]]
|'''2'''
|15 มีนาคม พ.ศ. 2548
||
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|[[ชุมพล ปัจจุสานนท์]]
|ลาออก
|[[15 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|- align=center
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|ลาออกจากตำแหน่ง
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|-
|1
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
||[[อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ]]
|-
|16 สิงหาคม พ.ศ. 2550
|'''1'''
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
||
|ลาออก
|[[อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ]]
|- align=center
|[[16 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/1.PDF ประกาศ แตงตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2551]</ref>
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-1
|[[ไฟล์:Surayud_cropped_2007.jpg|center|86x86px]]พลเอก[[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/1.PDF ประกาศ แตงตั้งองคมนตรี พ.ศ. 2551]</ref>
|-
|'''1'''
|[[ไฟล์:Surayud cropped 2007.jpg|100px]]
|[[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]]
|8 เมษายน พ.ศ. 2551
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|ลาออกจากตำแหน่ง
|- align=center
|-
|'''2'''
||[[ชาญชัย ลิขิตจิตถะ]]
||
|8 เมษายน พ.ศ. 2551
|[[ชาญชัย ลิขิตจิตถะ]]
|[[86 เมษายน]]ธันวาคม [[พ.ศ. 2551]]2559
|ลาออก
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|ลาออกจากตำแหน่ง
|-3
||[[ศุภชัย ภู่งาม]]
|'''3'''
|8 เมษายน พ.ศ. 2551
||
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|[[ศุภชัย ภู่งาม]]
|ลาออก
|[[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2551]]
|- align=center
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
! colspan="5" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|ลาออกจากตำแหน่ง
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|-
|1
! colspan="6" |แต่งตั้งเพิ่มเติม
|[[ไฟล์:Close_of_Exercise_Cope_Tiger_(cropped_for_Chalit_Pookpasuk).jpg|center|75x75px]]พลอากาศเอก[[ชลิต พุกผาสุข]]
|-
|18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
|'''1'''
|6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
|[[ไฟล์:Close of Exercise Cope Tiger (cropped for Chalit Pookpasuk).jpg|100px]]
|ลาออก
|[[ชลิต พุกผาสุข]]
|[[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2554]]
|[[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|ลาออกจากตำแหน่ง
|}
 
 
[[หมวดหมู่:สภาองคมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:รายนามบุคคล]]
[[หมวดหมู่:รัชกาลที่ 9]]
[[หมวดหมู่:รายนามบุคคล]]
5,458

การแก้ไข