ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!--{{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่/ไม่มีพายุในปัจจุบัน}}-->
|พายุ1={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|ชื่อ= ไอดาแลร์รี|ละติจูด= 2914.93|ลองจิจูด= -9038.59|ภาพ= cat31|ความรุนแรงสูงสุด= HUR|แอ่ง=ALT|text_position= bottom}}
|พายุ2={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|ชื่อ= สิบ17W|ละติจูด= 1930.76|ลองจิจูด= -50157.48|ภาพ= D|ความรุนแรงสูงสุด= TD|แอ่ง=ALTWPAC|text_position= bottom|ลิงก์=พายุดีเปรสชันเขตร้อน 17W}}
|พายุ3=
|พายุ3={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|พายุ4=
|ชื่อ= จูเลียน|ละติจูด= 36.7|ลองจิจูด= -44.6|ภาพ= TS|ความรุนแรงสูงสุด= TS|แอ่ง=ALT|text_position= bottom}}
|พายุ4={{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/พายุ
|ชื่อ= นอรา|ละติจูด= 18.4|ลองจิจูด= -105.4|ภาพ= cat1|ความรุนแรงสูงสุด= HUR|แอ่ง=EPAC|text_position= bottom}}
|พายุ5=
}}
<center>ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 303 สิงหาคมกันยายน 2564 เวลา 0922:00 น. ({{navbar|สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน|mini=1|nodiv=1}})
<!--({{navbar|สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน|mini=1|nodiv=1}}){{สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่พายุหมุนเขตร้อน/แผนที่/สเกล}}-->
</center>