ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

เพิ่มขึ้น 153 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อำนวย ปะติเส เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของนาย[[ธีระชัย แสนแก้ว]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาย[[ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร]]) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ([[หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]]) ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] แต่งตั้งเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/130/206.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒๗ ราย ๑. พลเอก วิลาศ อรุณศรี ฯลฯ)]</ref> ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ของปีเดียวกัน<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%206-10-57.pdf ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง]</ref> ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลดังกล่าว<ref>[https://www.posttoday.com/politic/report/336876 อำนวย ปะติเส "รมต.ยาง"กับงานสุดหิน]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/235/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายอำนวย ปะติเส])]</ref> กระทั่งพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 
=== งานวิชาการ ===
58,138

การแก้ไข