ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ 5"

* {{ท.จ.ฝ่ายใน|2442}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/034/498.PDF การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้าและถวายบังคมพระบรมรูป (หน้า ๔๙๙)] </ref>
{{จ.ป.ร.2|ปี=2445}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/046/874.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 18 หน้า 875 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 120 </ref>
{{ว.ป.ร.2|ปี=2463}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/3731.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37 หน้า 3732 </ref>
 
== อ้างอิง ==
3,268

การแก้ไข