ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทุ่งศรีเมือง"

เพิ่มขึ้น 2,756 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
{{โครงส่วน}}
==ทำเนียบเจ้าอาวาส==
ทำเนียบรายนามเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
{{โครงส่วน}}
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "4" style="background: #B8860B " align="center" |'''ทำเนียบรายนามเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง'''
|-
! style="background: #FFFF00;" width=5%| ลำดับที่
! style="background: #FFFF00; " width=20%| รายนาม
! style="background: #FFFF00; " width=20%| วาระการครองตำแหน่ง
! style="background: #FFFF00; " width=45%| หมายเหตุ
|-
| valign = "top" | 1.
| valign = "top" | พระอริยวงศาจารย์ ญาณวืมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย คำหลัก)
| valign = "top" | พ.ศ. 2356 หรือ 2365 – 2395
| valign = "top" | ขณะนั้นครองตำแหน่งเจ้าอาวาส[[วัดมณีวนาราม]] หลังสร้างวัดทุ่งศรีเมืองเสร็จ โดยพฤตินัยแล้วจึงถือกันว่าดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองร่วมด้วย
|-
| valign = "top" | 2.
| valign = "top" | พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร)<ref name=rod2>"วัดธาตุพนม เมืองอุบลราชธานี". (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449), เอกสารกระทรวงมหาดไทย, ศ.6/7 (ธ-น). [[สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ]]</ref>
| valign = "top" | พ.ศ. 2424 (เป็นอย่างน้อย) – 2485
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 3.
| valign = "top" | พระครูสีตาภินันท์ (สีดา อิทฺปญฺโญ)
| valign = "top" | พ.ศ. 2485 – 2501
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 4.
| valign = "top" | พระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท)
| valign = "top" | พ.ศ. 2502 – 2548
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 5.
| valign = "top" | พระสิพิพัฒนาภรณ์ (สมหมาย โชติปุญโญ)
| valign = "top" | พ.ศ. 2548 – 2557
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 6.
| valign = "top" | พระวิโรจน์รัตนโนบล (จันทร์ จนฺทสโร)
| valign = "top" | พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
| valign = "top" |
|}
 
==หมายเหตุ==
10,210

การแก้ไข