ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่องเวิร์คพอยท์"

==== ผู้สื่อข่าว ====
 
* [[ธนภัทร ติรางกุล]]
* [[นริสา ทรัพย์ทวีวัฒนา]]
* [[พรทิพย์ โม่งใหญ่]]
* [[ภาพิมล วิสาโรจน์]]
* [[สมศักดิ์ ศรีชุ่ม]]
* [[นริสา ทรัพย์ทวีวัฒนา]]
* [[ปาณิสรา ข่มอาวุธ]]
* [[สุวกรณ์ ผลึกมณฑล]]
* [[ปานดวงเนตร กล่อมใจ]]
* [[ภาพิมล วิสาโรจน์]]
* [[สมศักดิ์ ศรีชุ่ม]]
* [[ธนภัทร ติรางกุล]]
* [[พรทิพย์ โม่งใหญ่]]
 
=== ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในอดีต ===
* [[ปิยะดา จิระพจชพร]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[มรกต แสงทวีป]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[สุจิรา อรุณพิพัฒน์]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ช่อง[[จีเอ็มเอ็ม 25]])
* [[อคัมย์สิริ สุวรรณศุข]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[วรพรรณ ยาคอปเซ่น]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
9,693

การแก้ไข